Certificaten

Onze Transport & Kraanverhuur Certificaten

Bij Remie is veiligheid onze nummer 1 prioriteit. Om deze veiligheid zo goed mogelijk te garanderen hebben wij onze machinisten maximaal opgeleid en beschikken wij over de benodigde certificaten om aan deze garantie te voldoen. Ook worden onze machinisten periodiek getest zodat we deze veiligheidsgarantie kunnen blijven realiseren.

Bij Remie is veiligheid onze nummer 1 prioriteit. Om deze veiligheid zo goed mogelijk te garanderen hebben wij onze machinisten maximaal opgeleid en beschikken wij over de benodigde certificaten om aan deze garantie te voldoen. Ook worden onze machinisten periodiek getest zodat we deze veiligheidsgarantie kunnen blijven realiseren.

VCA Logo

VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Wij laten zien dat ons bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zetten onszelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO Eurovergunningen aan de ruim 14.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezig houden met het goederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Ook verstrekt de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen en CEMT-vergunningen en geeft de NIWO TIR-carnets af.

NIWO logo
sbb beeldmerk Erkend Leerbedrijf Logo

Erkend leerbedrijf is een landelijk beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Het beeldmerk laat zien dat wij mbo-studenten opleiden. Zo verplicht de wet educatie en beroepsonderwijs mbo-studenten om hun praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Zo dragen wij bij aan de toekomst van het vakmanschap.

Een bedrijf dat deelneemt aan de VVT Erkenningsregeling geeft er openlijk en formeel blijk van dat het zijn of haar ambitie is om werkzaamheden veilig en vakbekwaam uit te willen voeren. Dit op zodanige wijze dat terzake tenminste aan de verwachting van de opdrachtgever wordt voldaan of dat dit zelfs wordt overtroffen. De conclusie, dat met het contracteren van een VVT Erkend bedrijf goede waarborgen zijn geschapen voor kwalitatief goede en veilige werkomstandigheden, is gerechtvaardigd.

Vereniging Verticaal Transport Logo

BEL ONS!

Tel. 076-548 66 41 
Gsm. 06-10 90 9477

BEZOEK ONS!

Overemer 6, 4824 AH, Breda

BEL ONS!

Tel. 076-548 66 41 | Gsm. 06-10-90 9477

BEZOEK ONS!

Overemer 6, 4824 AH, Breda